Nulstil Password

Your search results

Lejer bekræfter og accepterer med sin underskrift på reservationsaftale de nedenstående betingelser.

1. Skadesdepositum

Der skal indbetales skadesdepositum til 2provence i henhold til den enkelte lejeaftale på mellem € 250 – € 2500, som returneres når boligen efterlades i behørig og rengjort stand. Garantien er gældende indtil 30 dage efter lejemålets ophør. Ved enkelte boliger betales der til ejeren ved ankomst og beløbet tilbagebetales ved afrejse. Beløbet er individuelt fra bolig til bolig og er anført under de enkelte boliger. Lejer hæfter for alle eventuelle skader (også hændelige) i lejeperioden.
Vi anbefaler at undersøge dækning i familieforsikring eller rejesforsikring forud for lejeperioden.

2. Ekstra udgifter (el, vand mm.)

I de fleste tilfælde er el, vand og gas indeholdt i prisen. Det som ikke er indeholdt, er anført under praktiske oplysninger for hver enkelt bolig på reservationskontrakt /hjemmesiden. Eventuel turistskat afregnes af lejere direkte til ejeren ved afrejse. Turistskatten opkræves kun i meget turistprægede områder og varierer fra 0,3-3 EUR pr. døgn pr. voksen.

3. Ankomst og afrejse

Ankomst lørdag fra kl. 16. Ved afvigelse af forventet ankomsttidspunkt senere end kl. 19, bedes dette oplyst til os i forbindelse med bestilling. Ved forsinkelse skal der gives besked direkte til os eller kontaktperson. 2Provence/ kan ikke drages til ansvar, hvis for sen ankomst til ferieboligen umuliggør adgang til denne på lejeperiodens 1. dag. I forbindelse med reservationen udleverer vi nøjagtig kørselsvejledning samt udleveringssted for nøglen. (ca. 2 uger før afrejse). Afrejse lørdag senest kl. 9. Tidspunkt herfor skal aftales direkte med os eller kontaktpersonen. Ved afrejse gennemgås boligen sammen med ejer eller kontaktpersonen.

4. 2Provence

Vi fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og ferieboligens ejer. Formidlingsansvaret er begrænset til ansvar for handlinger fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Alle vore oplysninger er baseret på vor besigtigelse af boligerne og områderne samt oplysninger fra ejere.
Vi bestræber os altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse kan ske ændringer, som vi ikke er blevet informeret om, kan vi ikke drages til ansvar for dette.
Vi forbeholder os ret til i tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at tilbagebetale det erlagte lejebeløb eller at erstatte en lejet feriebolig med en anden (af minimum samme standard og kapacitet mm.).
Vi påtager os intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændring af bademuligheder, butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.)
Vi påtager os intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt eventuelle forekomster af insekter og skadedyr. Vi tager forbehold for trykfejl.

5. Bestilling

Bestilling kan ske pr. brev, e-mail eller via booking på www.2provence.dk Bestillingen er bindende.

6. Afbestilling/fortrydelse

Såfremt lejekontrakten annulleres og det er muligt at udleje huset til anden side, vil det allerede betalte lejebeløb med fradrag af eventuelle omkostninger i forbindelse med genudlejning blive refunderet.
Hvis genudleje ikke er mulig, vil det allerede betalte lejebeløb ikke blive refunderet. Hvis afbestilling modtages mindre end 8 uger før lejeperiodens påbegyndelse og genudleje ikke er mulig, er lejer forpligtiget at indbetale det fulde lejebeløb.
Vi anbefaler altid at undersøge om afbestilling er dækket af egen nuværende forsikring, ved tvivl anbefaler vi at tegne en rejseforsikring med afbestillingsdækning.

7. Priser

De ved bestillingen anførte priser vil være bindende for 2provence, dog med forbehold for eventuelle fejl. Alle anførte beløb er prisen pr. uge for hele ferieboligen og er altid i euro.

8. Betaling

Ved reservationskontraktens indgåelse betales 35 % af det samlede beløb for hele opholdet/lejeperioden. Betaling kan ske ved fremsendelse af check, bankoverførsel (se bankkonto på reservationskontrakt). Restbeløbet samt depositum for boligen skal være 2Provence i hænde senest 8 uger før lejemålets begyndelse.

9. Ferieboligens kapacitet

Det under hver bolig anførte antal personer må ikke overskrides. Børn i alle aldre tæller med i antal personer. Såfremt det konstateres, at det aftalte max. antal personer overskrides, kan ejeren og/eller 2Provence annullere aftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel bortvise samtlige beboere. Lejerne vil i disse tilfælde ikke være berettiget til nogen form for kompensation.

10. Husdyr

Ved nogle boliger er det tilladt at medbringe husdyr. Dette skal specifikt fremgå af reservationskontrakten. Når husdyr er medbragt, skal boligen efterlades uden spor heraf, også selvom der er betalt for slutrengøring (eks. grundig løbende støvsugning samt støvsugning ved afrejse).

11. Lejers pligter og ansvar

De anførte tidspunkter for nøgleudlevering skal overholdes, med mindre andet aftales.
Det påhviler lejeren straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en skade – og fra det sted, hvor skaden er konstateret – at rette henvendelse til 2Provence eller kontaktperson.
Ferieboligen skal efterlades i opryddet eller rengjort stand. Ved mange af vore boliger kan slutrengøring bestilles. Hvis der er betalt for slutrengøring, påhviler det lejeren at foretage følgende: Oprydning, opvask, tømme affald, løbende rengøring samt efterlade køleskab og ovn rengjort. Ved leje af linned bedes dette efterladt samlet i et rum. Slutrengøring omfatter almindeligvis 2-8 timers rengøring, afhængigt af ferieboligens størrelse. Nødvendig rengøring udover dette vil blive faktureret til kunden.
Ved indgåelsen af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav overfor 2Provence og ejeren af ferieboligen, i tilfælde af ulykker på ejendommen, herunder ved brugen af eventuel swimmingpool. Vi gør opmærksom på, at opsyn ved swimmingpoolen er lejernes ansvar.
Indbetalt depositum tilbagebetales efter lejemålets ophør, såfremt boligen afleveres i behørig og rengjort stand. Lejerens ansvar for skader mm. er bevaret, selvom det måtte overstige beløbet for indbetalt depositum.
Lejer er selv ansvarlig for eventuelle skader på/tab af eget medbragt løsøre og værdigenstande i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, tyveri mm.

12. Reklamationer

Det påhviler lejeren straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en skade eller mangel – og fra det sted, hvor skaden er konstateret – at rette henvendelse til 2Provence. Der skal fra lejers side indrømmes en rimelig tidsfrist overfor ejer/2Provence til at afhjælpe skaden/manglen.
I tilfælde af tvister vil værneting være i Odense, Danmark.

13. Generelt

Denne aftale er en sæsonbetinget lejeaftale. Lejer er derfor forpligtiget til at afrejse på det i aftalen anførte tidspunkt. Lejeren kan i ingen tilfælde have lejeboligen som folkeregisteradresse.

14. Force Majeure bestemmelser

Lejer frigøres ikke for betaling af lejebeløbet, såfremt lejer på grund af force majeure (ulykker, strejker, blokade, naturkatastrofer, krig, epidemiske sygdomme mm.), bliver forhindret i at gennemføre lejemålet. Dette gælder også personlige forhold hos lejer. 2Provence kan ophæve lejeforholdet, såfremt ferieboligen på grund af force majeure ikke bliver stillet til disposition for lejeren.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk